Raná léta společnosti

Po změně společenského systému se po roce 1989 začaly řešit na kombinátě ve Vřesové klíčové otázky, co dál s uhelným průmyslem a celý projekt Ekoskluzů se zastavil. V roce 1993 tak spolutvůrci patentu založili společnost ECO-PRODUCTION Vřesová spol. s.r.o. a následně odkoupili práva k výrobě, prodeji a servisu zařízení z kombinátu. Začalo se na nule, bez kapitálu, znalosti drážního prostředí, výrobních hal. Zůstaly jen zkušenosti s Ekoskluzy a odhodlání se prosadit.


Nová budova společnosti ECO-Production Vřesová v Dalovicích s výrobní halou

Trhy neexistovaly, tvořila se nová struktura drah v České republice a bylo nutno vyřešit spoustu technických úkolů tak, aby byly splněny podmínky k provozu na drahách. Během prvních 3 let podnikání se měnili vlastníci, posiloval se kapitál a hledali se partneři v Evropě pro prodej a servis. Zároveň byl nově vyvinut, vyroben a testován inovovaný typ skluzu kolejových výměn, nazvaný již EKOSLIDE, který byl samostatně patentován. Při jeho vývoji a výrobě bylo využito již nabytých zkušeností a současně byly využity nové druhy materiálů. Výsledkem byl Ekoslide, který váží 4,5 kg a plně zabezpečuje odstranění mazání kluzných stoliček ve výhybce při splnění technických požadavků drah.


Systém ekoslide se tak začal od roku 1997 testovat, certifikovat a postupně prodávat v zemích Evropy – Německu, Švýcarsku, Francii, Španělsku, Itálii, Slovensku, Maďarsku, Polsku, Švédsku, Holandsku, Belgii, Turecku a Rusku. Postupně se začaly Ekoslide používat po úspěšných výběrových řízeních jako standard ve státních drahách v České republice a na Slovensku. Ekoslide jsou aktuálně používány ve výhybkách patřících soukromým drahám a v průmyslových vlečkách.


Vedení společnosti

Jednatel společnosti
Ing. Ivo Chládek
Mobil: +420 / 602 415 581
E-mail: chladek@ekoslide.cz


Ekonomická ředitelka
Monika Zlámalová
Mobil: +420 / 776 551 407
E-mail: zlamalova@ekoslide.cz


Výrobní ředitel
Václav Suchan
Mobil: +420 / 602 406 080
E-mail: suchan@ekoslide.cz


Obchodní ředitel
Radek Lucovič
Mobil: +420 / 724 363 990
E-mail: lucovic@ekoslide.cz


Základní informace

Obchodní jméno:
EKOSLIDE s.r.o.


Sídlo:
Konviktská 291/24
Staré Město
110 00 Praha 1


IČO: 47716983