Současnost

V roce 2007 byl systém modifikován pro potřeby výhybek používaných v Severní a Jižní Americe. Proběhlo úspěšné testování a následná certifikace v systému Arema a nové řešení se podařilo ochránit i novým patentem. Momentálně jsou Ekoslide používány na drahách působících v USA, Kanadě i Mexiku. Zároveň probíhají úspěšně testy v Indii a Brazílii. Celkový počet instalací Ekoslide ve výhybkách na všech jmenovaných trzích již překročil hranici 100 000 ks.


Zcela nové je řešení systému Ekoslide pro tramvajové výhybky, nyní probíhají úspěšně testy. Naše společnost je jediná na světě, která reálně nabízí systém vhodný k osazení tramvajových výhybek.


Dělník při práci Pohled do výrobí haly Dělník při práci


Vedle původního zamýšleného efektu odstranění mazání, které znamenalo úsporu mazacích prostředků a úsporu pracovních sil se postupem projevily i další efekty spojené s používáním Ekoslide ve výhybkách. Jedná se především o efekt optimalizace chodu výhybky. Tím, že se jazyk pohybuje po válečcích, snižuje se síla nutná k přestavění výhybky o 20-40%. Zlehčením chodu výhybky se zároveň snižuje opotřebení jejich částí a prodlužuje se tak životnost částí výhybek. Dalším efektem je i zvýšení bezpečnosti práce, které je způsobeno omezením pohybu pracovníků v kolejišti a nově je systém osazován i z důvodů snížení rizika požárů ve výhybkách osazených ve zvláštních podmínkách (metro, chemické společnosti). Výrazným ekonomickým stimulem je i úspora nákladů na čištění podloží výhybek od kontaminace. Lze tak konstatovat, že Ekoslide se stal výrobkem, kde se ekologie s ekonomikou provozu nestřetávají, ale jsou v souladu.


Stejně jako ekoslide, tak i společnost ECO-PRODUCTION Vřesová prošla svým vývojem. Tým pracovníků se posílil ve výrobě i obchodu, spolutvůrci patentu jsou v zaslouženém důchodu. Společnost absolvovala velmi úspěšně certifikaci dle normy ISO 9001-2000. Certifikující společností je TÜV NORD GmbH Essen, jedna z nejprestižnějších společností v oboru. ECO-PRODUCTION Vřesová si tak postupně zvyšuje cíle jakosti v souladu se svojí politikou jakosti. Krédem společnosti je spokojený zákazník, který se na nás opakovaně obrací a dále nás doporučuje.

Vedení společnosti

Jednatel společnosti
Ing. Ivo Chládek
Mobil: +420 / 602 415 581
E-mail: chladek@ekoslide.cz


Ekonomická ředitelka
Monika Zlámalová
Mobil: +420 / 776 551 407
E-mail: zlamalova@ekoslide.cz


Výrobní ředitel
Václav Suchan
Mobil: +420 / 602 406 080
E-mail: suchan@ekoslide.cz


Obchodní ředitel
Radek Lucovič
Mobil: +420 / 724 363 990
E-mail: lucovic@ekoslide.cz


Základní informace

Obchodní jméno:
EKOSLIDE s.r.o.


Sídlo:
Konviktská 291/24
Staré Město
110 00 Praha 1


IČO: 47716983