Informace o společnosti

Jak vznikl Ekoslide

Systém Ekoslide dříve též známý jako skluz kolejových výměn či válečková stolička se začal vyvíjet v roce 1984 na tehdejším Palivovém kombinátu ve Vřesové. Kombinát byl součástí uhelného revíru a železniční výhybky byly vystaveny na jedné straně agresivnímu vlivu chemických látek a na druhé straně i zvýšené prašnosti způsobené těžbou uhlí a přepravou uhelného prachu vagóny. Téměř každý zná záběry železničních výhybek s typicky se lesknoucími stoličkami, po kterých se přesouvá jazyk, který určuje směr průjezdu vlaku při křížení kolejí nebo jejich souběhu. Charakteristický lesk stoliček je dán jejich namazáním příslušným typem oleje tak, aby jazyk lehce klouzal ke kolejnici a od kolejnice. A právě zmíněný vliv agresivního prostředí způsobil, že používané oleje neplnily svoji kluznou funkci. Chemicky reagovaly s okolním spadem a měnily se na směs připomínající gumu. Časem pak výhybky byly stále více mazány a jejich přestavění vyžadovalo místy i nadlidský výkon. V tomto prostředí se v rámci racionalizačních opatření začal tvořit systém, který by zajistil přesunutí jazyka ve výhybce bez nutnosti mazání kluzných stoliček.


Produkt Ekoslide na výhybce Montáž probíhá za provozu při dodržování přísných bezpečnostních podmínek Ekoslide i v náročných podmínkách zvládá svoji práci bezchybně


Konstruktéři v kombinátu Vřesová, kteří se stali účastníky racionalizačního úkolu, nebyli do té doby spjati s vývojem železničního svršku. Paradoxně právě tato nezkušenost jim umožnila se na problematiku výhybek podívat jiným pohledem a využít poznatky z ostatních oborů. Výsledkem byl vývoj a výroba prvních skluzů kolejových výměn. Nově se jednalo o válečkový systém, kdy se jazyk ve výhybce nepohybuje po kluzných stoličkách, ale po válečcích. Výrobek nezasahoval do konstrukce výhybky a zároveň plně zachoval funkci stoliček při průjezdu vlaku, tj. že nadále nesou tíhu vlaku. Skluz kolejových výměn zajišťoval pouze transport jazyka ve výhybce z jeho části pojížděné vlakem (u opornice) do části nepojížděné vlakem (od opornice). Systém tak pouze nesl tíhu jazyka při jeho přestavění a v poloze od opornice. To umožnilo i jeho postupný vývoj a z prvních skluzů kolejových výměn, které vážily 30 kg se staly válečkové stoličky známé pod názvem Ekoskluz, které vážily jen 8 kg. Ekoskluzy se začaly od roku 1985 vyrábět a používat v sokolovském a mosteckém uhelném revíru a začaly se též testovat v systému drah v tehdejším Československu a Spolkové republice Německo. Po úspěšných testech tvůrci systému skluz kolejových výměn ochránili patentem s celosvětovou ochranou.



Raná léta společnosti

Po změně společenského systému se po roce 1989 začaly řešit na kombinátě ve Vřesové klíčové otázky, co dál s uhelným průmyslem a celý projekt Ekoskluzů se zastavil. V roce 1993 tak spolutvůrci patentu založili společnost ECO-PRODUCTION Vřesová spol. s.r.o. a následně odkoupili práva k výrobě, prodeji a servisu zařízení z kombinátu. Začalo se na nule, bez kapitálu, znalosti drážního prostředí, výrobních hal. Zůstaly jen zkušenosti s Ekoskluzy a odhodlání se prosadit.


Nová budova společnosti ECO-Production Vřesová v Dalovicích s výrobní halou

Trhy neexistovaly, tvořila se nová struktura drah v České republice a bylo nutno vyřešit spoustu technických úkolů tak, aby byly splněny podmínky k provozu na drahách. Během prvních 3 let podnikání se měnili vlastníci, posiloval se kapitál a hledali se partneři v Evropě pro prodej a servis. Zároveň byl nově vyvinut, vyroben a testován inovovaný typ skluzu kolejových výměn, nazvaný již EKOSLIDE, který byl samostatně patentován. Při jeho vývoji a výrobě bylo využito již nabytých zkušeností a současně byly využity nové druhy materiálů. Výsledkem byl Ekoslide, který váží 4,5 kg a plně zabezpečuje odstranění mazání kluzných stoliček ve výhybce při splnění technických požadavků drah.


Systém ekoslide se tak začal od roku 1997 testovat, certifikovat a postupně prodávat v zemích Evropy – Německu, Švýcarsku, Francii, Španělsku, Itálii, Slovensku, Maďarsku, Polsku, Švédsku, Holandsku, Belgii, Turecku a Rusku. Postupně se začaly Ekoslide používat po úspěšných výběrových řízeních jako standard ve státních drahách v České republice a na Slovensku. Ekoslide jsou aktuálně používány ve výhybkách patřících soukromým drahám a v průmyslových vlečkách.



Současnost

V roce 2007 byl systém modifikován pro potřeby výhybek používaných v Severní a Jižní Americe. Proběhlo úspěšné testování a následná certifikace v systému Arema a nové řešení se podařilo ochránit i novým patentem. Momentálně jsou Ekoslide používány na drahách působících v USA, Kanadě i Mexiku. Zároveň probíhají úspěšně testy v Indii a Brazílii. Celkový počet instalací Ekoslide ve výhybkách na všech jmenovaných trzích již překročil hranici 100 000 ks.


Zcela nové je řešení systému Ekoslide pro tramvajové výhybky, nyní probíhají úspěšně testy. Naše společnost je jediná na světě, která reálně nabízí systém vhodný k osazení tramvajových výhybek.


Dělník při práci Pohled do výrobí haly Dělník při práci


Vedle původního zamýšleného efektu odstranění mazání, které znamenalo úsporu mazacích prostředků a úsporu pracovních sil se postupem projevily i další efekty spojené s používáním Ekoslide ve výhybkách. Jedná se především o efekt optimalizace chodu výhybky. Tím, že se jazyk pohybuje po válečcích, snižuje se síla nutná k přestavění výhybky o 20-40%. Zlehčením chodu výhybky se zároveň snižuje opotřebení jejich částí a prodlužuje se tak životnost částí výhybek. Dalším efektem je i zvýšení bezpečnosti práce, které je způsobeno omezením pohybu pracovníků v kolejišti a nově je systém osazován i z důvodů snížení rizika požárů ve výhybkách osazených ve zvláštních podmínkách (metro, chemické společnosti). Výrazným ekonomickým stimulem je i úspora nákladů na čištění podloží výhybek od kontaminace. Lze tak konstatovat, že Ekoslide se stal výrobkem, kde se ekologie s ekonomikou provozu nestřetávají, ale jsou v souladu.


Stejně jako ekoslide, tak i společnost ECO-PRODUCTION Vřesová prošla svým vývojem. Tým pracovníků se posílil ve výrobě i obchodu, spolutvůrci patentu jsou v zaslouženém důchodu. Společnost absolvovala velmi úspěšně certifikaci dle normy ISO 9001-2000. Certifikující společností je TÜV NORD GmbH Essen, jedna z nejprestižnějších společností v oboru. ECO-PRODUCTION Vřesová si tak postupně zvyšuje cíle jakosti v souladu se svojí politikou jakosti. Krédem společnosti je spokojený zákazník, který se na nás opakovaně obrací a dále nás doporučuje.

Vedení společnosti

Jednatel společnosti
Ing. Ivo Chládek
Mobil: +420 / 602 415 581
E-mail: chladek@ekoslide.cz


Ekonomická ředitelka
Monika Zlámalová
Mobil: +420 / 776 551 407
E-mail: zlamalova@ekoslide.cz


Výrobní ředitel
Václav Suchan
Mobil: +420 / 602 406 080
E-mail: suchan@ekoslide.cz


Obchodní ředitel
Radek Lucovič
Mobil: +420 / 724 363 990
E-mail: lucovic@ekoslide.cz


Základní informace

Obchodní jméno:
EKOSLIDE s.r.o.


Sídlo:
Konviktská 291/24
Staré Město
110 00 Praha 1


IČO: 47716983