Informace o společnosti

Jak vznikl Ekoslide

Systém Ekoslide dříve též známý jako skluz kolejových výměn či válečková stolička se začal vyvíjet v roce 1984 na tehdejším Palivovém kombinátu ve Vřesové. Kombinát byl součástí uhelného revíru a železniční výhybky byly vystaveny na jedné straně agresivnímu vlivu chemických látek a na druhé straně i zvýšené prašnosti způsobené těžbou uhlí a přepravou uhelného prachu vagóny. Téměř každý zná záběry železničních výhybek s typicky se lesknoucími stoličkami, po kterých se přesouvá jazyk, který určuje směr průjezdu vlaku při křížení kolejí nebo jejich souběhu. Charakteristický lesk stoliček je dán jejich namazáním příslušným typem oleje tak, aby jazyk lehce klouzal ke kolejnici a od kolejnice. A právě zmíněný vliv agresivního prostředí způsobil, že používané oleje neplnily svoji kluznou funkci. Chemicky reagovaly s okolním spadem a měnily se na směs připomínající gumu. Časem pak výhybky byly stále více mazány a jejich přestavění vyžadovalo místy i nadlidský výkon. V tomto prostředí se v rámci racionalizačních opatření začal tvořit systém, který by zajistil přesunutí jazyka ve výhybce bez nutnosti mazání kluzných stoliček.


Produkt Ekoslide na výhybce Montáž probíhá za provozu při dodržování přísných bezpečnostních podmínek Ekoslide i v náročných podmínkách zvládá svoji práci bezchybně


Konstruktéři v kombinátu Vřesová, kteří se stali účastníky racionalizačního úkolu, nebyli do té doby spjati s vývojem železničního svršku. Paradoxně právě tato nezkušenost jim umožnila se na problematiku výhybek podívat jiným pohledem a využít poznatky z ostatních oborů. Výsledkem byl vývoj a výroba prvních skluzů kolejových výměn. Nově se jednalo o válečkový systém, kdy se jazyk ve výhybce nepohybuje po kluzných stoličkách, ale po válečcích. Výrobek nezasahoval do konstrukce výhybky a zároveň plně zachoval funkci stoliček při průjezdu vlaku, tj. že nadále nesou tíhu vlaku. Skluz kolejových výměn zajišťoval pouze transport jazyka ve výhybce z jeho části pojížděné vlakem (u opornice) do části nepojížděné vlakem (od opornice). Systém tak pouze nesl tíhu jazyka při jeho přestavění a v poloze od opornice. To umožnilo i jeho postupný vývoj a z prvních skluzů kolejových výměn, které vážily 30 kg se staly válečkové stoličky známé pod názvem Ekoskluz, které vážily jen 8 kg. Ekoskluzy se začaly od roku 1985 vyrábět a používat v sokolovském a mosteckém uhelném revíru a začaly se též testovat v systému drah v tehdejším Československu a Spolkové republice Německo. Po úspěšných testech tvůrci systému skluz kolejových výměn ochránili patentem s celosvětovou ochranou.