(+420) 226 523 777

O společnosti

EKOSLIDE s.r.o. je česká společnost s mezinárodní působností, která se specializuje na vývoj, výrobu a prodej vlastního válečkového zařízení, které je patentované v různých zemích světa. Na trzích působíme již více než 25 let, během kterých jsme základní typ našeho produktu modifikovali do různých typových řad. Naše společnost si zakládá v prvé řadě na kvalitě, splňujeme standardy včetně příslušných certifikací.

Výrobní hala Dalovice

Historie společnosti

Pozadí vývoje EKOSLIDE

Systém Ekoslide dříve též známý jako skluz kolejových výměn či válečková stolička se začal vyvíjet v roce 1984 na tehdejším Palivovém kombinátu ve Vřesové. Kombinát byl součástí uhelného revíru a železniční výhybky byly vystaveny na jedné straně agresivnímu vlivu chemických látek a na druhé straně i zvýšené prašnosti způsobené těžbou uhlí a přepravou uhelného prachu vagóny. Téměř každý zná záběry železničních výhybek s typicky se lesknoucími stoličkami, po kterých se přesouvá jazyk, který určuje směr průjezdu vlaku při křížení kolejí nebo jejich souběhu. Charakteristický lesk stoliček je dán jejich namazáním příslušným typem oleje tak, aby jazyk lehce klouzal ke kolejnici a od kolejnice. A právě zmíněný vliv agresivního prostředí způsobil, že používané oleje neplnily svoji kluznou funkci. Chemicky reagovaly s okolním spadem a měnily se na směs připomínající gumu. Časem pak výhybky byly stále více mazány a jejich přestavění vyžadovalo místy i nadlidský výkon. V tomto prostředí se v rámci racionalizačních opatření začal tvořit systém, který by zajistil přesunutí jazyka ve výhybce bez nutnosti mazání kluzných stoliček.

Vznik systému Ekoskluz

Konstruktéři v kombinátu Vřesová, kteří se stali účastníky racionalizačního úkolu, nebyli do té doby spjati s vývojem železničního svršku. Paradoxně právě tato nezkušenost jim umožnila se na problematiku výhybek podívat jiným pohledem a využít poznatky z ostatních oborů. Výsledkem byl vývoj a výroba prvních skluzů kolejových výměn. Nově se jednalo o válečkový systém, kdy se jazyk ve výhybce nepohybuje po kluzných stoličkách, ale po válečcích. Výrobek nezasahoval do konstrukce výhybky a zároveň plně zachoval funkci stoliček při průjezdu vlaku, tj. že nadále nesou tíhu vlaku. Skluz kolejových výměn zajišťoval pouze transport jazyka ve výhybce z jeho části pojížděné vlakem (u opornice) do části nepojížděné vlakem (od opornice). Systém tak pouze nesl tíhu jazyka při jeho přestavění a v poloze od opornice. To umožnilo i jeho postupný vývoj a z prvních skluzů kolejových výměn, které vážily 30 kg se staly válečkové stoličky známé pod názvem Ekoskluz, které vážily jen 8 kg. Ekoskluzy se začaly od roku 1985 vyrábět a používat v sokolovském a mosteckém uhelném revíru a začaly se též testovat v systému drah v tehdejším Československu a Spolkové republice Německo. Po úspěšných testech tvůrci systému skluz kolejových výměn ochránili patentem s celosvětovou ochranou.

Založení společnosti a její raná léta

Po změně společenského systému se po roce 1989 začaly řešit na kombinátě ve Vřesové klíčové otázky, co dál s uhelným průmyslem a celý projekt Ekoskluzů se zastavil. V roce 1993 tak spolutvůrci patentu založili společnost ECO-PRODUCTION Vřesová spol. s.r.o. a následně odkoupili práva k výrobě, prodeji a servisu zařízení z kombinátu. Začalo se na nule, bez kapitálu, znalosti drážního prostředí, výrobních hal. Zůstaly jen zkušenosti s Ekoskluzy a odhodlání se prosadit.

Trhy neexistovaly, tvořila se nová struktura drah v České republice a bylo nutno vyřešit spoustu technických úkolů tak, aby byly splněny podmínky k provozu na drahách. Během prvních 3 let podnikání se měnili vlastníci, posiloval se kapitál a hledali se partneři v Evropě pro prodej a servis. Zároveň byl nově vyvinut, vyroben a testován inovovaný typ skluzu kolejových výměn, nazvaný již EKOSLIDE, který byl samostatně patentován. Při jeho vývoji a výrobě bylo využito již nabytých zkušeností a současně byly využity nové druhy materiálů. Výsledkem byl Ekoslide, který váží 4,5 kg a plně zabezpečuje odstranění mazání kluzných stoliček ve výhybce při splnění technických požadavků drah.

Expanze do zahraničí

Systém Ekoslide se tak začal od roku 1997 testovat, certifikovat a postupně prodávat v zemích Evropy – Německu, Švýcarsku, Francii, Španělsku, Itálii, Slovensku, Maďarsku, Polsku, Švédsku, Holandsku, Belgii, Turecku a Rusku. Postupně se začaly Ekoslide používat po úspěšných výběrových řízeních jako standard ve státních drahách v České republice a na Slovensku. Ekoslide jsou aktuálně používány ve výhybkách patřících soukromým drahám a v průmyslových vlečkách.

Moderní zázemí, expanze do zámoří

Vzhledem k vzrůstajícímu objemu výroby jsme v roce 2009 přikročili ke stěhování do nových výrobních a administrativních prostor v Dalovicích u Karlových Varů. 

V témže roce byl systém modifikován pro potřeby výhybek používaných v Severní a Jižní Americe. Proběhlo úspěšné testování a následná certifikace v systému Arema a nové řešení se podařilo ochránit i novým patentem. Momentálně jsou Ekoslide používány na drahách působících v USA, Kanadě i Mexiku. Zároveň probíhají úspěšně testy v Indii a Brazílii.

Celkový počet instalací Ekoslide ve výhybkách na všech zahraničních trzích již překročil hranici 100 000 ks.

V roce 2015 došlo ke změně názvu a sídla společnosti. Nové sídlo má společnost v Praze, výroba probíhá nadále v prozovně v Dalovicích. 

Současnost

 

 

Přejmenování na EKOSLIDE, sídlo v praze

Výčet všech typů, patentů + největších úspěchů, trhů

Podotknutí ekologie a ekonomičnost

Lidé ve společnosti

Ing. Ivo Chládek

Jednatel společnosti

(+420) 226 523 777

Ing. Ivo Chládek

Václav Suchan

Výrobní ředitel

(+420) 226 523 777

Václav Suchan

Radek Lucovič

Obchodní ředitel

(+420) 226 523 777

Radek Lucovič

Monika Zlámalová

Ekonomická ředitelka

(+420) 226 523 777

Monika Zlámalová
Všechny kontakty
select fake celine for sale and buy it directly on our official online store.rolex swiss 電子タバコ 害なし おすすめ is still bought older having to do with ordinary hobbies combined with human beings thinking.
Projekt: ?Rozvoj exportního potenciálu spole?nosti EKOSLIDE s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií.
EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness